שי מוקי

כיכר העיר הוא הנחת תשתית ל״עיתון״ דיונים אינטראקטיבי, המאפשר הבעת עמדה בסביבה פתוחה, מגוונת, פלורליסטית, המכבדת ורואה את האחר. מטרת הפרוייקט היא להצליח לייצר קריאה של סוגיות אקטואליות, שנויות במחלוקת, באופן הרחב, המגוון, והפלורליסטי ביותר.

האתר מורכב מדיונים המועלים ביוזמת המשתמשים, ומפוסטים שמפרסמים המשתמשים בתגובה לנושא הדיון. הפוסטים יכולים לכלול למשל: קישור לכתבה עיתונאית ברשת, קישור לערך בויקיפדיה, ציוץ של מישהו בטוויטר, פוסט של אושיית פייסבוק, טו קבקמאחד אתרי החדשות ועוד. אף ניתן להגיב לדיון באופן חופשי.

כל הפוסטים בכל דיון ערוכים על פי ״קוד פלורליסטי״ שמטרתו לתת מקום שווה ככול הניתן לכל עמדה באשר תהיה. עריכה זו חושפת את פניה הרבים של הסוגיה בדיון ומאפשרת למשתמשים לפתח מבט רחב אודותיה