רון בלמס

שנפרח

12 שמיכות פיקניק 
12 פרחי-בר ארץ-ישראלים
12 חודשים 
פרויקט ״שנפרח״ פותח בפנינו את עולם פרחי הבר ומציע לנו לגשת לחפש אותם וללמוד עליהם. השמיכות מסודרות לפי חודשי השנה, כאשר כל חודש קיבל פרח הפורח בתקופתו.על הפרח יופיע מידע בוטני, תיאורי וסיפור מרכזי, הנע בין אגדות וסיפורים מעבר לים, דרך שימושים קולינרים ודרכי איסוף זרעים ועד לעובדות בוטניות. את האיורים תוכלו להבין לבד בזמן שהותם בפיקניק.