עינב ויסמן

אמריקה

חוברת פעילות לילדים בנושאי תערוכות אמנות במוזיאון ישראל.

לאיור יש יכולת מיוחדת להעביר מסר ולדלג מעל פערי שפה, תרבות וגיל. בפרויקט "אמריקה" השמשתי ביכולת זו של האיור על מנת לתווך את תוכן תערוכת אמנות עמי אמריקה במוזיאון ישראל לקהל הילדים. הפריטים מוצגים בדרך כלל ללא קונטקסט ועל הילד להשלים את הסיטואציה בעזרת הדמיון, בנוסף תערוכות האמנות אינן אינטראקטיביות ומאפשרות לילדים התבוננות בלבד. החוברות שיצרתי סובבות סביב אירועים חברתיים חשובים בתרבויות עמי אמריקה והן מכילות טקסט אינפורמטיבי, איורים ופעילויות יצירה. האיורים בחוברות מציגים את פרטי התערוכה בסיטואציות הטבעיות שלהם ומשלימות לילד את הפער בתיאור ההתרחשות. הפעילויות בחוברת מעודדות את הילד לחקור את התערוכה וליהנות ממנה בצורה שמתאימה לו.