יולי פרץ קלצ׳י

״אורגינל״ מזכרות ישראליות

אורגינל הוא מותג של מזכרות ישראליות. בפרויקט חקרתי את עולם המזכרות, בדקתי כיצד בוחרים מקומות לייצג את עצמם ובאמצעות איזה אלמנטים אנחנו מוכרים את עצמנו לתיירים שבאים מבחוץ. כישראלים אנחנו בוחרים ברוב המקרים לייצג את עצמנו באמצעות אובייקטים ומזכרות אשר לקוחים מתרבויות אשר סובבות אותנו וחלקן נוכחות בתוכינו. יצרתי מותג מזכרות שמוחק את המיתוג הקיים של המזכרות וכך גם את העבר, המסורת וההקשר התרבותי שלהן. המותג ״אורגינל״ מנכס אלמנטים מתרבויות שונות ומכריז ותובע בעלות באופן דומה לדרך בה ישראל מכריזה ״זאת ישראל / זה ישראלי״. בדומה לניסיון שנעשה בארץ לייצר כור היתוך ותרבות ישראלית משותפת אחת, כך פועל המותג ״אורגינל״ ויוצר האחדה של סממנים תרבותיים שונים לתוך ייצוג ויזואלי אחיד.