חמוטל חבתן

אתר אינפוגרפי אודות חברי הכנסת בישראל

פרויקט הגמר שלי הינו אתר המאגד נתונים אינפוגרפיים אודות חברי הכנסת בישראל.
מטרת הפרויקט היא הנגשת מידע חיוני על חברי הכנסת, לכל מי שיחפוץ בו, בצורה בהירה וקלה לכל משתמש. האתר מבקש להציג כל חיתוך, כל השוואה, כל סיטואציה היכולים לעניין. מה חבר הכנסת עשה בשבילי ומה הוא לא עשה. חיפוש המידע באתר מיועד לצרכים שונים, משיטוט באתר מתוך סקרנות או חיפוש אנקדותי של דבר מה, עד חיפוש נתונים רבים לעבודת מחקר.
האתר נוצר מתוך רצון להנגיש שקיפות מלאה במרחב הציבורי בו אנחנו חיים. ליצור מצב בו כל אחד מאיתנו יכול לגשת למידע הזה בצורה בהירה, להשוות את עצמו לכל אחד מחברי הכנסת, כל חבר כנסת לרעהו או לקודמו בתפקיד.
רוב הנתונים באתר נאספו מתוך אתרים שונים כמו ״הכנסת השקופה״, ״פייסבוק״ ו״אתר הכנסת״. עם זאת, האתר הינו הצעה לפלטפורמה המציגה נתונים מתעדכנים ולא כל הנתונים המוצגים בו כרגע תואמים למציאות.