הילה רוניס

סיפור בגלויות

הפרוייקט גמר שלי הוא 14 גלויות מאוירות המתארות את סיפור העלייה של סבא שלי לארץ ישראל בשנת 1936 אחרי שהיה שנתיים בהכשרה חקלאית בדנמרק.
הגלויות מספרות 20 שנה מחייו (1936-1956) על ידי מכתבים שכתב למשפחתו.
האיורים מתארים את האנשים שהוא פוגש בדרך והופכים למשפחתו החדשה. כמו כן גם את הקשיים והמצב הקשה של היישוב היהודי לפני ואחרי הקמת מדינת ישראל.