דן אזולאי

The Loneliest

סדרת אנימציות הבוחנת את המושג בדידות. הסדרה מתבססת על מספר מאמרים, בדגש על "מבט אקזיסטנציאליסטי על בדידות" מאת מישל קרטר, שמפרקים את המושג לגורמים ומנסים להסביר אותו. כל פרק בסדרה בוחן אספקט מסוים של בדידות, ומדגים אותו באמצעות מקרה בודד באופן יוצא דופן.