אניל רינת

קולאג׳ אנימטיבי

העבודה היא סרט קולאג׳ אנימטיביהמורכב מאוסף השתקפויות של מחשבות ותחושות שלי כלפי העולם ועצמי בתוך העולם