אלונה מילגרם

לאן הולכים כשמתים

ספר מאויר שמטרתו חשיפת ותיווך מושג המוות לילדים.
הספר לא מציע תשובות או הסברים, אלא חושף את הקורא לנושא ומאפשר לו לבחור מה הוא מאמין ומה מנחם אותו. מיועד לקריאה משותפת עם הורה במטרה ליצור שיח על הנושא בסביבה המשפחתית התומכת