יקיר בונקר

סמסרה

שרה מתמודדת עם תנשמת המלווה אותה מילדות ועד זקנה.

 

הפרויקט נעשה באנימציה קלסית ומבוסס על זיכרונות מבית סבתי ועל מיתוסים מהתרבות ההודית שממנה היא באה.