תמר עברי

שרה

אישה פלסטינית יולדת חייל במחסום. היא מתגברת על הבהלהומנסה לתלוש מעליו את המדים. אנשים בתור לא נותנים לו להיטמע, והוא נזרק, מתרחק, מרים אבן, משליך. שני חיילים מתישים זה את זה למוות במעין מאבק ספק ריקוד משונה.