שירלי נאמן

רחוק לוודאי

זה אינו סיפור על בריחה מבית,

אלא מרדף אחר אחד.

אישה עוזבת את ביתה

כשרקמזוודה בידה, יוצאת למסע חיפוש

אחר תחושת שייכות שאבדה.

מסע שבו דווקא הדרך הופכת למקום הכי קרוב.