קסניה מריאש

מופשטת

 התארגנות שגרתית ליציאה מהבית מאלצת את האישה להתמודד עם גופה,אך גם עם האופן שבו היא נתפסת בחברה. היא נקרעת בין הרצון להתפאר בנשיותה לבין הסכנות שבחירותיה האסתטיות עלולות לעורר.

את האנימציה מלוותקולותיהן של חמש נשים שרואיינו בנושא בחירת הלבוש והשפעותיו בחברה, ומבטאות את מחשבותיה של דמות האישה בסרט.