הדס כהן

נתיחת הגופה של סוון סוונסון

שגרת יומו של פתולוג מתערערת כאשר הוא נתקל בגופה בדמותו.