גיא שחף

חדר מספר 18

קבוצה של גברים שכביכול אין להם דבר במשותף, מתמודדים עם בעיה זהה, אך הקבוצה מבזבזת זמן בדיון בתפל ולא בעיקר ומתקשה להגיע למיצוי המפגש.

"חדר מספר 18" הוא סרט קצר, שזור בדיחות ומשחקי לשון היוצרים סקרנותוציפייה לחשיפה של נושא רציני ועמוק במהותו המטריד ומאיים על גברים בכל בעולם ומונע מהשיח להתקיים: האם הגודל של הפין חשוב?