דורין שוורצמן

הדֹב

בדירה חשוכה ואטומה לעולם החיצון אבא ובת יושבים יחדיו לצפות בטלוויזיה.