דן רוברט להיאני

מתנתו של היתום

מיצב הווידאו מעמת את מבנה השפה הצרפתית עם מבנה עירוני בירושלים: מגדל העיר. שתי הישויות, הארכיטקטונית והלינגוויסטית, מתעלות לדרגת קדושה באמצעות כוחן של תנועות הגוף, מילים ועדויות.