עדה לנדאו

אנימיזם

סטופ מושן בובות. הלילה שבו ראיסה מתמודדת עם הפרא שמגיע לאסוף את גופו של אהובה.