רוני שחיבר

חסידאית

העבודה עוסקת בקונפליקט דתי דרך דמות החסיד.