סבינה קוגן

פנימהחוצה

בפרויקט שלי אני עוסקת בעולמות קטנים שיצרתי בהשראת העולם הוויזואלי של הייאו מיאזאקי שמציג בסרטיו טבע בלתי רגיל לצד תופעות בלתי רגילות.

התכשיטים שיצרתי מותאמים אישית לתווי הפנים ומתחקים אחר חזזיות ואזובי קיר המתנחלים ללא הזמנה על משטח או על אובייקט וניזונים ממנו.

כאלה גם התכשיטים, בעלי מרקם שונה ומשונה, מתיישבים במקומות אקראיים בפנים ויוצרים הפרעה ויזואלית.
חומרים: כסף, שעווה, לכה, חומרים מהטבע.