מרואה אבו עסבה

שברי זיכרון

شظايا ذاكرة | שברי זיכרון
הפרויקט מציג אסופה של זכרונות ילדות מבית הורי שבכפר ג׳ת באדמות הכבושות של שנת 1948.
כדור שלישי לנכבה, נחרטו בזכרוני מראות, שירי ערש, צבעים ורמזים אישיים, אך הנוגעים גם להיסטוריה הפלסטינית הקולקטיבית. כל אלה מקבלים ביטוי בחמש מערכות לבוש המספרות סיפור באמצעות רקמה, צביעה ידנית של בדים ע״י שימוש בפרחים ועוד.
חומרים: כותנה, קטיפה, משי, פשתן וצמר.