תומר פרנקו

מאווררים

מנחה: נטי שמיע עופר

צילום: עודד אנטמן

 

הפרויקט מציג אובייקטים הבאים לבחון ולאתגר את התפיסה הרווחת של המאוורר. התהליך המחקרי עסק במקצב, במכניזמים ובוויזואליזציה ליצירת קונפיגורציות שונות של תנועת אוויר. המאווררים מציגים תנועות ייחודיות ועם זאת שומרים על משפחתיות. אפשר לשנות את אופי התנועה של כל מאוורר על ידי עדכון פרמטרים ספציפיים שהוגדרו לו.