זיו רודיטי

וויגרוו

מנחה: פיודור בזובוב

 

מוצר המשולב עם תוכנית חינוכית הנפרסת לאורך שש שנות לימוד
בבית הספר היסודי.
מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים ידע כללי ומעשי בתחום החקלאות והסביבה,
ובזאת להנחיל להם גם ערכים הנובעים מהתהליך כמו אחריות, מסירות, סבלנות,
אסתטיקה ושיתוף פעולה.
במסגרת התוכנית הילדים אחראים על גידול ועיצוב עץ פרי במסגרת קבוצתית ועל
מגוון צמחים ברמה האישית.