דוד סגל

מכשירי כושר במנוחה

מנחה: פיודור בזובוב

צילום: עודד אנטמן

 

כשאופני הכושר בסלון משמשים מתלה בגדים והמשקולות משמשות מעצור לדלת, נדרשת בחינה מחדש של החיבור בין מכשירי הכושר לסביבה הביתית. הפרויקט עוסק בהתאמה של מכשירי כושר מבחינת השפה העיצובית, אופן השימוש בהם והנדל"ן שאותו הם תופסים, על ידי הפיכתם לרהיטים.