אבנר בלחסן

רהיטי לופה

מנחה: אילן ליאור

צילום: עודד אנטמן

באיזה אופן אפשר לשלב ערכים מקדמים של צרכנות וסביבתיות במוצרים שימושיים?

 

בפרויקט זה אני בוחן את השימוש בחומר סביבתי חדש ליצירת ריהוט שימושי. מתוך תהליך התנסות בחרתי לעבוד עם צמח הליפה. הליפה היא צמח מתחדש הדורש מעט משאבים וזמן לגידול ולהתכלות.
הפרויקט מכיל סדרה של ריהוט פנים אשר עשויה בעיקרה מליפה בתהליך נקי הכולל כבישה וצביעה בחומרים טבעיים. בתקופה זו שמאופיינת בצרכנות ובתחלופה מזורזת של חפצים התלויים באופנות ובשינויים מואצים באורח החיים, חשוב לבחון חומרים היכולים לתת מענה לתחלופה מהירה זו תוך שמירת הערכים הסביבתיים. בפרויקט זה אני מעוניין לבחון את הקשר בין צרכנות ואופנה לבין שימוש בחומרים מתחשבים בסביבה, לא כערכים מנוגדים אלא כמשלימים.