Sharon Shahanny El Asry

A Train to the Horizon

בעקבות חלום על רכבת החוצה בסערה את חצר השיכון של סבתה, מגיעה שרון אל ‘עיירה ציורית’ בשם אופקים, אל אותו השיכון שאליו עלתה המשפחה המרוקאית של אמה בחיפושה אחר ציון. בבואה אל הרכבת הארכיטקטונית, הלא היא הבלוק, מתגלה לעיניה מציאות מפתיעה, קשה ומרגשת.