Ines Moldavsky

The Men Behind the Wall

יישומי היכרויות בין-לאומיים כגון Ok Cupid ו-Tinder משחררים אותנו מהגוף וממקומו הפיזי בעולם ומעניקים לנו אמנציפציה לפרק ולהרכיב מחדש את זהותנו. בסרט “הגברים שמעבר לגדר” היוצרת יוצאת למסע הרפתקה בגדה המערבית וברצועת עזה בעקבות גברים שהיא מכירה באתרי היכרויות. זהו מסע פטישיסטי של אישה, ספק מרגלת, ספק אומנית, ספק נימפומנית בשטחים הכבושים. במסלול שמזגזג בין העולם הווירטואלי לממשי היוצרת מבקשת למתוח גבולות ולערער על הרלוונטיות של חומות מבטון בעידן הפוסט-אינטרנט.