שני מאיר

מזיזה קירות

"מזיזה קירות" הוא פרויקט אישי הנובע מתוך חוויות יומיומיות ומצורך אישי במקום, ונותן פרשנות לחללים "שקופים". נקודת המוצא שלי ביחס למרחב היא הפיזיות של
גוף האדם.

הפרויקט מציב את הצופה בפני סיטואציה מרחבית וחומרית אשר מעוררת את המתח בין הגוף לחלל. הפרויקט מגיב לנוכחות הפיזית ולתנועה במרחב ובכך מתקיימת מערכת יחסים בונה ודינמית בין הזהות של "עובר האורח" לבין זהותו של המרחב.