עדי קריקסונוב

שלוש מתוך אינסוף

מינרלים נמצאים בכל מקום, ממש מתחת לאדמה עליה אנו דורכים, ובתוכנו, בגוף האדם.

הם מופיעים בצורות שונות ובתצורות שונות אך בעצם הם כולם אותו החומר.

לרוב, הם אינם גלויים, אך אלו הן אבני היסוד של העולם שאנו חיים בו.

פרוייקט זה הינו בדיקה של תרחיש בו הרכיבים נמצאים על פני השטח ונראים לכל, וביטוי לצורניות הפראית, הנסתרת והמגוונת של עולם המינרלים.