יאיר לוי

עוקְדָן

דיוקן עצמי של חיצוניות יבשה, קשיחה ומחוספסת המגנה על פנים עדין, פגיע ואמיתי ברמות חשיפה שונות . נראות האובייקטים נדלתה מן הקלסר המשרדי המשמש אותי רבות בעולמי המקצועי כרואה חשבון.

לקלסר , עוקְדָן בעברית, חיצוניות קשיחה השומרת על תוך המכיל מידע או סוד על גבי ניירות המתאפיינים ברכות . ניגוד הבא לידי ביטוי גם בחומרי העבודה הנבחרים.