תמיר ארליך

תוצרת הר הצופים

מיצב

תמיר ארליך מציג תערוכה קבוצתית בדיונית, תוצר של פרויקט חברתי שגם אותו בדה״פרויקט מנדל״ שבו השתתפו (לכאורה) סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, ובמסגרתו יצרו עבודות הקשורות לבניין מנדל הממוקם על הר הצופים וצופה על עיסאוויה, ושנתמך (שוב לכאורה) ע״י קרן מנדל. העבודות במגוון של מדיומים הנכללות בתערוכה הן כולן מעשה ידיו.

במהלך המושגי שלו, ארליך הופך את יחסי הכוח המובנים בתערוכת הגמר והופך למורה ולאוצר.

התערוכה קוראת למבחן את הפנטזיה האוניברסלית שבלב תערוכת הגמר בבצלאל ואת הפניית הגב המובנית במוסדות האקדמיים לפוליטיקה המקומית והמוסדית.