רומי יונה אבידן


TO BE NO MORE FOUND

וידיאו

סמל א' נולד בתאריך 16/9/1950 ונפטר בתאריך 5/9/2016.
אלו הן שש עדויות מתוך מסמכים משפטיים המציגים את סיפורו.