פז שר

פז שר

עיקר המיצב מקורו ברישום שהועבר לתלת-ממד של מצב קיומי הנמתח בין שני עולמות, ובעבודת סאונד שבה מסופר תהליך היווצרותן של שתי רגליים אחוריות של גמל המחליפה את הצגתם הפיזית.

התערוכה נבעה מתוך עניין בריגול שהתפתח בעקבות ביקור במוזיאון השטאזי, שבו ראיתי מערכת המייצרת אמצעים לפעילות שאינה נראית. דרך הווייתו של המרגל עלה בי הצורך לפסל את רגליו האחוריות.

החיפוש של הרגליים אחר מערכת הריגול מתפתח בתערוכה בדומה לחלום, שככל שמקרבים אותו, ככל שמפנימים אותו, הוא נטמע בסדר היום.