סטפני מקלר

דיאלוג בין שני שלישים 2/3

 

פסל פרפורמטיבי / אינטראקטיבי עבור שני אנשים, אשר יכולים לחלוק את החוויה באופן סימולטני, זה לצד זה. אדם שלישי יכול גם לקחת חלק בשנותו את מערך האורות הצבעוניים בחלל. הפסל מעצים את החוויה בהכללת סאונד באמצעות מיקרופונים המחוברים לסטתוסקופים.

יצירת אמנות זו מעוררת רמות שונות של חוויה כפי שהיא נתפסת על ידי היחיד, הזוג או השלישייה ה"מבצעים" והקהל הצופה. היא מתייחסת אל תנוחתו של הגוף ואל תנועותיו בתוך החלל הנע במחזוריות, אל השפה הפיזיולוגית שלו: תנודות, תגובות ויחסי גומלין.