נעמה לינדנבאום

נעמה לינדנבאום

בעבודתה מתבססת נעמה על חוויות ממגוריה בקהילה העוסקת בעבודת שלום –  שיח מקרב בין העמים פלסטין וישראל.

למרות התכנים הפוליטיים המתבקשים, נעמה עוסקת דווקא ברגעי המנוחה והפנאי. היא מאירה סצנות תיאטרליות עשויות זיכרון ודמיון.  בסצנות מתבטאים יחסי כוח המרמזים על אלימות, על מיניות ועל סדר חברתי הקיימים בקהילה החיה במקום, כמו בקרב כל קבוצה אנושית.