יאמו

יאמו

אינסטליישן, אירוע חי בזמן ובחלל

אני יוצר בתוך חלל הגלריה בר קוקטיילים חי ונושם שדרכו אני מנסה לגעת באותם המקומות שאינם ניתנים לסימון מילולי. עבודה זו נובעת מהזיקה הגדולה שלי לתרבות המסיבות הארץ-ישראלית ובאמצעותה בהבחנה שלי במתחים הקיימים באדם. המתח בין שמירה על איזון ועל מציאות מובחנת ומוגדרת לבין איבוד העצמי ונגיעה במציאויות ובמנהגים שנעלמו זה מכבר מהנורמה של התרבות המערבית.
בואו נשתה.