הראל בראשי

הראל בראשי

תחריט אקווטינטה, וידיאו.

העבודות המוצגות בתערוכה הן פרי תנועות רגשיות ובהן עוסק בראשי במרחב הזמן והתנועה ובתפיסת הזמן כממד. על ציר אופקי של תנועה וזמן מונחות העבודות בחלל, כמו מבקשות לנתב ביציבות את האנרגיות של הצופה לתהליך הבנתי של חיבור לממד נוסף שמתרחש באין חומר. בעזרת גודל וגבולות, סיבוביות וחזרתיות, אנך ועצירה, היעדר ונוכחות, מציגות העבודות של בראשי אלגוריות מופשטות לחוויה החושית-תודעתית בעולם הגשמי ובעולם הרוחני, ומבטאות כיוון חשיבה מהופך.