אביבית חננאל

האפידרמיס של התחושה-צילום פיסולי

התערוכה עוסקת בתחושות שנחוות דרך הגוף ומציגה אובייקטים במצבים שונים החושפים מנעד תחושות גופניות דרך השכבה העליונה שאותה רואים.

ברוב העבודות מתוארת סצנה לפני התפקעות או חשיפה שלא מגיעה.

רשמים מקריים ופגישות בלתי מתוכננות מראש, הם בסיס החומרים שאיתם אביבית עובדת ומהם היא מחלצת את התכונות התואמות לתחושותיה ומעבירה בהן שינוי צורני. השינוי נע בתוך מצב אמביוולנטי, בתווך שבין תנועה לבין הגבלת תנועה.

אביבית מקפידה לעבוד עם הרגעים הקטנים, הלימינאליים.