ילנה תהילה רויזמן

חיזוי עירוני

בעידן הדיגיטלי הנתונים שאנו מייצרים בזמן אמת, פותחים בפני המתכננים הזדמנויות לאיתור תבניות התנהגות בדרכים שלא היו קיימות קודם לכן , הבנת קשרים בין תופעות וחילוץ תובנות שלא על פי אופני חשיבה קונבנציונאליים.

 

הפרויקט שלי מציע התבוננות על דפוסי ההתנהגות של תושבי העיר, ניתוח השפעות התכנון העירוני על דפוסים אלו ופיתוח מודל לחיזוי השפעות תכנון עתידיות באמצעות מתודולוגיות מחקר מפרספקטיבה אדריכלית.

 

דמיינו לעצמכם לו היינו יכולים לחזות באופן אובייקטיבי את השפעות התכנון על חיי תושבי העיר.